Showing 33–48 of 69 results

 • Qi Lan from Wuyi Shan

  Qi Lan

  Qi Lan

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Da Hong Pao’s offspring

  Que She

  Que She

  22 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Shanlinxi Gaoshan tea (high mountain tea), vintage 2012, traditional processed

  Shanlinxi Gaoshan Oolong

  Shanlinxi Gaoshan Oolong

  30 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • The Golden Water Turtle tea

  Xue Mi Lan Xiang

  Shui Jin Gui

  25 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • A rare Phoenix oolong

  Que She

  Song Zhong

  24 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Tie Luo Han from Wuyi Shan

  Xue Mi Lan Xiang

  Tie Luo Han

  29 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Tie Luo Han from Wuyi Shan

  Xue Mi Lan Xiang

  Vintage Tie Luo Han

  35 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Winter harvest (Dongpian) of a Mi Lan Xian

  Xue Mi Lan Xiang

  Xue Mi Lan Xiang

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • 2020 harvest of the Yiwu Luck Bee, stored one year in Xishuangbanna

  Yiwu-Lucky-Bee

  Yiwu Lucky Bee 2020

  45 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 357 g

  Add to cart
 • Yu Lan Xiang Dan Cong from Fenghuang

  Qi Lan

  Yu Lan Xiang

  22 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Qingxin Wulong from Mingjian, vintage 2012, traditionally processed in Dongding style

  Qingxin Oolong

  Formosa Qingxin Wulong

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Add to cart
 • Vintage 2014 Zheng Dongding (genuine Dongding) winter harvest

  Zheng Dongding

  Zheng Dongding

  25 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Zhushan Dongding

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Sijichun (Evergreen) from Mingjian, vintage 2013, traditionally processed in Dongding style

  Sijichun Vintage Oolong

  12 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Baihao Wulong from Lishan

  Oriental Beauty

  Baihao Wulong

  30 CHF

  plus Shipping Costs

  Add to cart
 • Rougui from Mingjian, vintage 2012, traditional processed

  Tieguanyin

  Formosa Rougui

  25 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart