Showing all 11 results

 • The mother tree of Huang Zhi Xiang

  Huang Guan Yin

  Ao Fu Hou

  20 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • The white leaf variety from the Phoenix Mountains

  Bai Ye

  Bai Ye Bouquet

  22 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • The white leaf variety from the Phoenix Mountains

  Bai Ye

  Bai Ye Traditional

  22 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • A rare Phoenix oolong

  Que She

  Da Wu Ye

  24 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • A flowery Phoenix oolong

  Que She

  Dong Fang Hong

  24 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Huang Zhi Xiang Dan Cong from Fenghuang

  Huang Guan Yin

  Huang Zhi Xiang

  25 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Lao Cong Mi Lan Xiang Dan Cong from Wudong

  Que She

  Lao Cong Mi Lan Xiang

  50 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • A rare Phoenix oolong

  Que She

  Song Zhong

  24 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Yu Lan Xiang Dan Cong from Fenghuang

  Qi Lan

  Yu Lan Xiang

  22 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Sold Out

  Gui Hua Xiang Dan Cong from Fenghuang

  Xue Mi Lan Xiang

  Gui Hua Xiang

  25 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Out Of Stock
 • Sold Out

  The infamous “duck shit” tea

  Que She

  Ya Shi Xiang

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Out Of Stock