Showing 1–16 of 76 results

 • An aromatic green tea from Changxing

  Green tea from Changxing

  Changxing Lu Cha

  11 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Fujimidori, a rare cultivar

  Hoshino Sencha Zairai

  Dento Hon Gyokuro Fujimidori

  30 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • The Umami insider tip

  Hoshino Sencha Zairai

  Dento Hon Gyokuro Gokou

  30 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Dento Hon Gyokuro from Yame

  Hoshino Sencha Zairai

  Dento Hon Gyokuro Okuyutaka

  30 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Dento Hon Gyokuro from Yame

  Hoshino Sencha Zairai

  Dento Hon Gyokuro Saemidori

  35 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Dento Hon Gyokuro from Yame.

  Hoshino Sencha Zairai

  Dento Hon Gyokuro Yamakai

  30 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Zairai Gyokuro – a rarity

  Hoshino Sencha Zairai

  Dento Hon Gyokuro Zairai

  30 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Organic Sencha with brown rice

  Genmaicha

  Genmaicha

  CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 70 g

  Add to cart
 • Handpicked sencha from Honyama

  Handpicked Sencha

  Handpicked Honyama Sencha

  28 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Okuhikari Sencha from Honyama

  Honyama Okuhikari Sencha

  24 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 100 g

  Add to cart
 • Sayamakaori Sencha from Honyama

  Honyama Sayamakaori Sencha

  24 CHF

  plus Shipping Costs

  Add to cart
 • Shincha Sencha from Honyama

  Honyama Yabukita Sencha

  24 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 100 g

  Add to cart
 • Tea from the famous village of Hoshino in Yame

  Hoshino Sencha Zairai

  Hoshino Kabuse Aracha Gokou

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 100 g

  Add to cart
 • Kanayamidori Kabuse Aracha by Hoshino

  Hoshino Sencha Zairai

  Hoshino Kabuse Aracha Kanayamidori

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 100 g

  Add to cart
 • Okumidori Kabuse Aracha from Hoshino

  Hoshino Sencha Zairai

  Hoshino Kabuse Aracha Okumidori

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 100 g

  Add to cart
 • Okuyutaka Kabuse Aracha from Hoshino

  Aracha

  Hoshino Kabuse Aracha Okuyutaka

  18 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 100 g

  Add to cart